BEAUTY

Human Touch!

Hi lovelies, todays blog post is about human touch. In today’s world, we all are so busy with technology such as our phones, camera. In order to restore the human interaction, there is a need to keep in touch with one another, not remotely but through physical communication this can be mantained through social interation which would strengthen love , human relationship and maintain healthy pscyhology.

Through social interaction , you build healthy relationship which will some day develop into love. Socialisation involves physical interaction with human which can also be done through social media. Physical ( face to face interaction) is the main and best way of socialisation. Social media auguments socialisation but it is not a replacement.

Those that keep in touch with family and friends has less chances of being depressed, when you do isolate your self from friends and family it does lead to serious depression and health challenges. In essence it is very important to be with your parents, kids, family members physically as much as you can.

Love is  such a beautiful thing! We all need to give love and receive love. According to the music of Phil Collins, his lyrics goes like this ‘ my mama said , you can’t  hurry love, you just have to wait, love dont come easy, its a game of give and take.  Love one another and stay fabulous.

To my international friends abroad, try as much as you can to be in contact with your  relatives, parent, uncles, aunties, grand parents, friends abroad because the world has become a global village due to digitalisation. Have fun and do not forget to make lots of pictures  in order to remind you of all the great experience abroad.


I enjoy doing makeup, also, my new found hobby is painting. Painting your door, room,  kids room is a cool way to relax, it calms me down.

Thank you so much for reading!

I love you so so much!

Xoxo

Ekene Patience

 

Hallo schatjes! de blogpost van vandaag gaat over menselijke aanraking. In de wereld van vandaag zijn we allemaal zo druk met technologie zoals onze telefoons, camera, om de menselijke interactie te herstellen, is er behoefte om contact te houden met elkaar, niet op afstand, maar via fysieke communicatie kan dit worden begeleid door sociale interactie,  die liefde, menselijke relatie zou versterken en gezonde psychologie zou plaatsvinden.

 

Door sociale interactie bouw je een gezonde relatie op die je op een dag zult ontwikkelen tot liefde. Socialisatie betekent fysieke interactie met de mens, wat ook via sociale media kan worden gedaan.

Lichamelijk (face-to-face interactie) is de belangrijkste en beste manier van socialisatie. Sociale media bevorderen socialisatie, maar het is geen vervanging.

 

Degenen die contact houden met familie en vrienden, hebben minder kans om depressief te zijn, wanneer u uzelf isoleert van vrienden en familie, leidt dit wel tot ernstige depressie en gezondheidsuitdagingen.

 

In wezen is het erg belangrijk om fysiek zoveel mogelijk met je ouders, kinderen en familieleden te zijn.

Liefde is zo mooi! We moeten allemaal liefde geven en liefde ontvangen. Volgens de muziek van Phil Collins gaat zijn tekst zo ‘mijn moeder zei, je kunt geen liefde haasten, je moet gewoon wachten, liefde komt niet gemakkelijk, het is een spel van geven en nemen. Heb elkaar lief en blijf fantastisch.

 

Aan mijn internationale vrienden in het buitenland, probeer zoveel mogelijk contact te houden met uw familieleden, ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden in het buitenland, omdat de wereld een global village is geworden door digitalisering. Veel plezier en vergeet niet om veel foto’s te maken om u te herinneren aan alle geweldige ervaring in het buitenland.

 

Ik geniet van het doen van make-up, ook mijn nieuw gevonden hobby is schilderen. Het schilderen van je deur, kamer, kinderkamer is een coole manier om te ontspannen, het kalmeert me.

Heel erg bedankt voor het lezen!

Ik hou zo veel van je!

 

CONNECT WITH ME »

TWITTER‣  @ekeneaart
FACEBOOK ‣ @fabbeauties
INSTAGRAM ‣ @ekene_pat
PINTEREST ‣ @ekenepatience

 

Ekene Patience

 

DSCF2896

Previous Post Next Post

You Might Also Like